ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διακοπή Υδροδότησης στην πόλη της Ναυπάκτου στις 19-01-2023

Σας ενημερώνουμε ότι στην πόλη της Ναυπάκτου υπάρχει διακοπή υδροδότησης λόγω έκτακτης βλάβης των αντλιοστασίων και γίνεται προσπάθεια για την άμεση αποκατάστασή της.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.


Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 23-01-2023

Καλείστε την   Δευτέρα 23-01-2023 και ώρα 10:30 π.μ. στην πραγματοποίηση τακτικής συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων για το Έτος 2023

A. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων περί  χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων του τρέχοντος έτους.

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μήνος Ιανουαρίου 2023

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Ιανουάριο θα λειτουργήσει ως εξής:

Το Σάββατο 07-01-2023 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 14-01-2023 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 21-01-2023 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 28-01-2023 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

 

Από το Αρμόδιο Τμήμα.

Ορισμός μελών της Ομάδας Εργασίας Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου Ναυπακτίας

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Έχοντας υπόψη:

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 30-12-2022

Καλείστε την Παρασκευή  30-12-2022 και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε στο Κτίριο Ναυπακτία όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, στην  πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:  

Παραχώρηση Θέσεων Ελλιμενισμού Στο Λιμάνι Της Ναυπάκτου

Ενημερώνονται όσοι ιδιοκτήτες σκαφών επιθυμούν την ανανέωση της άδειας ελλιμενισμού τους για το έτος 2023 να  προσέλθουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου για την υποβολή της απαραίτητης αίτησης.

Η παραχώρηση θέσεων ελλιμενισμού θα είναι συνάρτηση των ελεύθερων θέσεων που θα υπάρχουν διαθέσιμες, των χαρακτηριστικών των σκαφών & της σύμφωνης γνώμης της Λιμενικής Αρχής.

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 14-12-2022

 Καλείστε την Τετάρτη  14-12-2022 και ώρα 14:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Κτίριο Ναυπακτία όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, στην  πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:  

Ανακοίνωση Για Την Πρόσληψη Τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας Έως (8) Μηνών Με Ωριαία Αποζημίωση, Για Τα Προγράμματα Άθλησης Για Όλους Περιόδου 2022-2023

                                                                                                                                                           

Σελίδες