ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Για Το Έτος 2023 Περί Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου Πέριξ Της Κατασκευής Του Περιπτέρου Για Ανάπτυξη Τεχνικού Εξοπλισμού

Σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον έτος έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων περί χρήσης κοινόχρηστου χώρου πέριξ της κατασκευής του περιπτέρου  για ανάπτυξη τεχνικού εξοπλισμού, ήτοι: ψυκτικών θαλάμων, καταψυκτών και προθηκών έκθεσης των προς πώληση ειδών.

Υποχρέωση Εφοδιασμού Με Άδεια Πώλησης Τυποποιημένων Τροφίμων – Ποτών & Πιστοποιητικό Υγείας

  Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ "ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑ"

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ                                                                             

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών του Κληροδοτήματος Δημητρίου Ι. Πλούμη

Βάσει της από 8-11-2022 διακήρυξης και της συνεδρίασης της Επιτροπής Χορήγησης Υποτροφιών του Κληροδοτήματος στις 17-1-2022, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 είναι:

Εγκρίνεται η χορήγηση των υποτροφιών στους :

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών του Κληροδοτήματος Δημητρίου Ασημακόπουλου

Βάσει της από 8-11-2022 διακήρυξης και της συνεδρίασης της διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος στις 17-1-2022, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την χορήγηση μίας (1) υποτροφίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 είναι:

Αποτελέσματα Αξιολογησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών & Συνέχιση Των Υφιστάμενων του Ιδρύματος Υποτροφιών Ανδρέου Γ. Τσάρα

Βάσει της από 9-05-2022 διακήρυξης και του υπ΄αριθμ. 6/28-12-2022 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την χορήγηση νέων υποτροφιών και την συνέχιση των υφιστάμενων, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 είναι:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Για το Α΄ Λύκειο Ναύπακτου :

Δεν υπήρξε αίτηση από κάποιον μαθητή

Για το Β΄ Λύκειο Ναύπακτου :

Διακοπή Υδροδότησης στην πόλη της Ναυπάκτου στις 19-01-2023

Σας ενημερώνουμε ότι στην πόλη της Ναυπάκτου υπάρχει διακοπή υδροδότησης λόγω έκτακτης βλάβης των αντλιοστασίων και γίνεται προσπάθεια για την άμεση αποκατάστασή της.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.


Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 23-01-2023

Καλείστε την   Δευτέρα 23-01-2023 και ώρα 10:30 π.μ. στην πραγματοποίηση τακτικής συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων για το Έτος 2023

A. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων περί  χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων του τρέχοντος έτους.

Σελίδες