ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση Για Την Προμήθεια Φωτιστικών-Μπράτσων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια φωτιστικών-μπράτσων, σύμφωνα με την  αριθ. 59/2022 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Η/Μ, του Δήμου Ναυπακτίας.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 06-09-2022

Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων της Δράσης «Προώθηση και Υποστήριξη Παιδιών για την Ένταξή τους στην Προσχολική Εκπαίδευση, καθώς και για τη Πρόσβαση Παιδιών Σχολικής ηλικίας, Εφήβων και Ατόμων µε Αναπηρία, σε Υπηρεσίες Δημιουργικής Απασχόλησης» 2022-23

Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους γονείς των οποίων αναμένεται να  εγκριθεί οριστικά η φιλοξενία των παιδιών τους μέσω της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (πρώην Εναρμόνιση), περιόδου 2022 – 2023, ότι ύστερα από νεότερη ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ, τα οριστικά αποτελέσματα  θα αναρτηθούν σήμερα Τετάρτη 31/8 μετά το μεσημέρι.

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ως εξής:

Το Σάββατο 03-09-2022 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 10-09-2022 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 17-09-2022 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 24-09-2022 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

 

Από το Αρμόδιο Τμήμα.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Υπηρεσίες Καθαρισμού σχολικών Μονάδων

Αναρτήθηκαν στον ιστοτοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα Αποτελέσματα Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Υπηρεσίες Καθαρισμού σχολικών Μονάδων

Για να δείτε τον Τελικό Πίνακα Προσληπτέων Πλήρους Απασχόλησης πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:1Α/2022

Αναρτήθηκαν στον ιστοτοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα Αποτελέσματα Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:1Α/2022 του Δήμου Ναυπακτίας

Για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ.

Ανάρτηση Πρακτικού Συνεδρίασης του Ίδρυματος Υποτροφιών Λεωνίδα Χαραλάμπους - Κολοκύθα

 

Σήμερα στη Ναύπακτο, 18 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Ιδρύματος που βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία των:

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα των Δραστηριοποιούμενων στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου μας Πωλητών

Η επιτροπή του Άρθρου 66 παρ. 4  Ν.

Σελίδες