ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Απαγόρευση Αλιείας στις Λίμνες και τα Ποτάμια του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Πατήστε στον Σύνδεσμο προκειμένου να ενημερωθείτε για την Απαγόρευση Αλιείας στις Λίμνες και τα Ποτάμια του Νομού Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2023.

Εκ του Αρμόδιου Τμήματος 

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 30-03-2023

Καλείστε  την Πέμπτη  30-03-2023 και ώρα 9:00 π.μ. στην πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Έναρξη Διαδικασίας Για Την Απόκτηση Άδειας Απλής Χρήσης Χώρου Υπαίθριου Εμπορίου (Στάσιμο) Στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη Του Λιμένα Ναυπάκτου Χρήσης 2023

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου ανακοινώνει σήμερα «Τη Διαδικασία Για Την Απόκτηση Άδειας Απλής Χρήσης Χώρου Υπαίθριου Εμπορίου (Στάσιμο) Στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη Του Λιμένα Ναυπάκτου, Χρήσης Του 2023, σύμφωνα με Α) τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α’) Άρθρο 1, Παράγραφος 8, και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4264/14, Β), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 142/2022 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Ν.

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου μας

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου μας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους προς όφελος του καταναλωτικού κοινού, σας ενημερώνουμε για την αλλαγή της κάτωθι ημερομηνίας διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς, σύμφωνα και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 6863/21-3-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΛΑΡΩΚΓ-ΟΚΤ) Απόφασης Δημάρχου Ναυπακτίας. Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας η Λαϊκή Αγορά θα διεξαχθεί κανονικά το Μεγάλο Σάββατο, 15-4-2023, αντί της Μεγάλης Πέμπτης, 13-4-2023, που είχε αρχικά οριστεί.-

Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Ναυπακτίας, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025.

Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Ναυπακτίας, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025.

ΣΧΕΤΙΚΑ:   1. H αριθ. ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023  Υπ. Εσωτ. - Οικονομ.- Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β΄).

Παρουσίαση Β1 Σταδίου μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ. Ναυπάκτου και έναρξη διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

Ναύπακτος : 10/ 03/ 2023

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:1/2023

Αναρτήθηκαν στον ιστοτοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα Αποτελέσματα Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:3/2022 του Δήμου Ναυπακτίας

Για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ (ΠΕ Δασολόγων).

Ευχαριστήριο Δελτίο Τύπου Tου Κοινωνικού Παντοπωλείου - Δομή Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Ναυπακτίας

Tο Κοινωνικό Παντοπωλείο - Δομή Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Ναυπακτίας, εκφράζει ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ για την προσφορά των κάτωθι επιχειρήσεων/οργανισμών στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Αλλαγή ημερομηνιών διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου μας

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου μας κατά την διάρκεια των επίσημων εθνικών και τοπικών αργιών, σας ενημερώνουμε για την αλλαγή των κάτωθι ημερομηνιών διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς, σύμφωνα και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 4547/23-2-2023 (Α.Δ.Α.:69ΓΞΩΚΓ-0ΟΒ) Απόφασης Δημάρχου Ναυπακτίας. Συγκεκριμένα:

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 06-03-2023

Καλείστε  την Δευτέρα 06-03-2023 και ώρα 11:30 π.μ. στην πραγματοποίηση τακτικής συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Σελίδες