ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη Υποτροφίας Ίδρυματος Υποτροφιών Λεωνίδα Χαραλάμπους – Κολοκύθα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς  Ιδρύματος με την επωνυμία  «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑ» θα  χορηγήσει χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 11 του  Οργανισμού του Ιδρύματος (ΦΕΚ 693/1-10-1984/ τεύχος Β), καθώς επίσης και του άρθρου 56 του Ν.

Έναρξη Προγράμματος Έρευνας και Ενίσχυσης Φροντίδας για Άτομα Ηλικίας 65 Ετών και Άνω

Ο Δήμος  Ναυπακτίας (η δομή του ΚΑΠΗ) σε συνεργασία με το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο για άτομα με νοητική υστέρηση «ΜΕΡΙΜΝΑ» θα υλοποιήσει πρόγραμμα έρευνας και ενίσχυσης  φροντίδας για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

Προς τον σκοπό αυτό κλιμάκιο επιστημόνων υγείας θα πραγματοποιήσει προσωπική συνέντευξη με κάθε ενδιαφερόμενο. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ΚΑΠΗ Ναυπακτίας  στην οδό Φ. Πλαστήρα αριθμού 3 με ραντεβού.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 09-03-2022

Καλείστε την 09-03-2022 και ώρα 14:30 μ.μ. στην πραγματοποίηση έκτακτης τηλεφωνικής συνεδρίασης, βάση της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316-20-09-2020 ( Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19) και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 &67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών & Συνέχιση Των Υφιστάμενων του Ιδρυματος Ανδρέα Τσάρα

Βάσει της από 12-5-2021 διακήρυξης και του υπ΄αριθμ 1/21-1-2022 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την χορήγηση νέων υποτροφιών και την συνέχιση των υφιστάμενων, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 είναι:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Για το Α΄ Λύκειο Ναύπακτου

Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων για το Έτος 2022.

A. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων περί  χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων του τρέχοντος  έτους.

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μήνος Φεβρουαρίου 2022

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Φεβρουάριο θα λειτουργήσει ως εξής:

Το Σάββατο 05-02-2022 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 12-02-2022 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 19-02-2022 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 26-02-2022 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

 

 

Από το Αρμόδιο Τμήμα.

Ανάρτηση του Ισολογισμού - Απολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Έτους 2020

 Δημοσιεύτηκε ο Ισολογισμός - Απολογισμός του Δήμου Ναυπακτίας Έτους 2020.

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ. 

Απολογισμός – Ισολογισμός 2021 του Ιδρύματος Υποτροφιών ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Απολογισμός – Ισολογισμός 2021 του Ιδρύματος Υποτροφιών ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ


Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Ανακοίνωση Για Την Πρόσληψη Τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας Έως (8) Μηνών Με Ωριαία Αποζημίωση, Για Τα Προγράμματα Άθλησης Για Όλους Περιόδου 2021-2022.

 

 

O Δήμαρχος Ναυπακτίας

ΑNAKOIΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών  με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2021-2022.

Σελίδες