ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, συνολικά Ενός (1) Ατόμου για την Κάλυψη Αναγκών του Δήμου Ναυπακτίας

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση Μίσθωσης Έργου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ναυπακτιας, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση, το Παράρτημα και το Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση ΣΜΕ 2-2021

Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Ετους 2021-2022 Του Κληροδοτήματος Δημητρίου Ι.Πλούμη

Το Κληροδότημα Δημητρίου Ι.Πλούμη θα χορηγήσει, με επιλογή, υποτροφίες σε δύο (2) νέους ή νέες πρωτοετείς φοιτητές ή φοιτήτριες (νεοεισαχθέντες) καταγόμενους από το χωριό Αμπελακιώτισσας Ναυπακτίας, προκειμένου να σπουδάσουν ως δικηγόροι, μηχανικοί ή ηλεκτρολόγοι και, εάν δεν υπάρχουν φοιτητές ή φοιτήτριες των Σχολών αυτών, σε φοιτητές ή φοιτήτριες οποιαδήποτε σχολής των Α.Ε.Ι.

Μεταξύ των υποψηφίων υποτρόφων θα προτιμηθούν:

3η Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης προς Ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη Μεταβατική Περίοδο 2021 και 2022

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η 3η  Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης προς Ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 17-11-2021

Σας προσκαλούμε την 17 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:30 στην πραγματοποίηση συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου μας με τηλεδιάσκεψη, με την χρήση της τεχνολογίας www.epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11

Ανάρτηση Αποφάσεων Ορισμού Αντιδημάρχων και Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ναυπακτίας.

Αναρτήθηκαν στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι Αποφάσεις Ορισμού Αντιδημάρχων και Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ναυπακτίας.

Για να δείτε τις Αποφάσεις, πατήστε στους Παρακάτω Συνδέσμους:

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων

Απόφαση ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μήνος Νοεμβρίου 2021

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μήνος Νοέμβριος 2021

 

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Νοέμβριο θα λειτουργήσει ως εξής:

Το Σάββατο 06-11-2021 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 13-11-2021 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 20-11-2021 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 27-11-2021 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

 

 

Από το Αρμόδιο Τμήμα.

Ανάρτηση της Μηνιαίας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το Μήνα Σεπτεμβριο 2021

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ. 

Ανάκληση προσκλήσεων Δημοτικού συμβουλίου (18-10-2021)

Στις δια ζώσεις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου απαιτείται η φυσική παρουσία των μελών του και κατά την προσέλευση τους στο χώρο της συνεδρίασης οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου.

Σύγκληση Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου

Την 15-10-2021 και ωρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί Σύγκληση Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.  

Σελίδες